Daftar Email Lingkungan Dinas Pendidikan

DAFTAR EMAIL INSTANSI LINGKUNGAN  DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

 

  Kepala Dinas                                                kadinas@disdik.semarangkota.go.id

  Sekretariat                                                     sekretariat@disdik.semarangkota.go.id

  Dikdasmen                                                    biddikdasmen@disdik.semarangkota.go.id

  Monitoring dan Pengembangan               bidmonbang@disdik.semarangkota.go.id

  Pendidikan Non Formal dan Informal      bidpnfi@disdik.semarangkota.go.id

  Tenaga Pendidik dan Kependidikan       bidptk@disdik.semarangkota.go.id

  Seksi DATA                                                   seksidata@disdik.semarangkota.go.id

  Sanggar Kegiatan Belajar                          skb@disdik.semarangkota.go.id

     

  Sekolah

  SMPN 1       smpn01@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 2       smpn02@disdik.semrangkota.go.id

  SMPN 3       smpn03@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 4       smpn04@disdik.semarangkota.go,id

  SMPN 5       smpn05@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 6       smpn06@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 7       smpn07@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 8       smpn08@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 9       smpn09@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 10     smpn10@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 11     smpn11@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 12     smpn12@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 13     smpn13@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 14     smpn14@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 15     smpn15@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 16     smpn16@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 17     smpn17@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 18     smpn18@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 19     smpn19@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 20     smpn20@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 21     smpn21@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 22     smpn22@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 23     smpn23@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 24     smpn24@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 25     smpn25@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 26     smpn26@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 27     smpn27@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 28     smpn28@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 29     smpn29@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 30     smpn30@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 31     smpn31@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 32     smpn32@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 33     smpn33@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 34     smpn34@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 36     smpn36@disdik.semarangkota.co.id

  SMPN 37     smpn37@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 38     smpn38@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 39     smpn39@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 40     smpn40@disdik.semarangkota.go.id

  SMPN 41     smpn41@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 1       sman01@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 2       sman02@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 3       sman03@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 4       sman04@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 5       sman05@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 6       sman06@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 7       sman07@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 8       sman08@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 9       sman09@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 10     sman10@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 11     sman11@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 12     sman12@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 13     sman13@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 14     sman14@disdik.semarangkota,go.id

  SMAN 15     sman15@disdik.semarangkota.go.id

  SMAN 16     sman16@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 1       smkn01@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 2       smkn02@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 3       smkn03@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 4       smkn04@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 5       smkn05@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 6       smkn06@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 7       smkn07@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 8       smkn08@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 9       smkn09@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 10     smkn10@disdik.semarangkota.go.id

  SMKN 11     smkn11@disdik.semarangkota.go.id

     

   UPTD Pendidikan Kecamatan

  Kec. Banyumanik uptd_banyumanik@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Candisari uptd_candisari@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Gajahmungkur uptd_gajahmungkur@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Gayamsari uptd_gayamsari@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Genuk uptd_genuk@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Gunungpati uptd_gunungpati@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Mijen uptd_mijen@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Ngaliyan uptd_ngaliyan@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Pedurungan uptd_pedurungan@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Smg Barat uptd_smgbrt@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Smg Selatan uptd_smgslt@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Smg Tengah uptd_smgtgh@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Smg Timur uptd_smgtmr@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Smg Utara uptd_smgutr@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Tembalang uptd_tembalang@disdik.semarangkota.go.id

  Kec. Tugu uptd_tugu@disdik.semarangkota.go.id